Wat verdwijnen gaat


Ook dit oude en vertrouwde stadsbeeld gaat eerlang verdwijnen: de Hommelse markt op zaterdag. Nog eenmaal en wel a.s. zaterdag zal deze markt gehouden worden, maar daarna wordt het "strijdtoneel" verlegd naar het Kerkplein. Een en ander in verband met de nieuwe toestand, die komen gaat: men is reeds met de werkzaamheden begonnen, welke uitgevoerd moeten worden tussen het Velperplein en de Hommelse Poort. Een van de symptomen van de werkzaamheden is o.a. het omkappen van sommige bomen op het Velperplein.
Overigens zoudt U waarschijnlijk niet geloven, dat deze foto j.l. zaterdag genomen werd. Hoe ongeloofwaardig dit ook moge schijnen, toch heeft toen gedurende enkele seconden de zon geschenen.
Wat van dit alles zij, de geboren en getogen Arnhemmer zal toch die Hommelse markt slechts node uit het stadsbeeld missen, ook al kan hij nu de zure bommen en de andere geneugten elders in de stad bemachtigen.


de Gelderlander, maandag 20 Augustus 1956