Mislukt bombardement op de Coehoornkazerne


Foto's bij dit artikel zijn altijd in het bezit geweest van de in de Boschstraat (tegenwoordig Pastoor Bosstraat) 26 woonachtige kleermaker van Zeben. Na zijn overlijden kwamen ze in mijn (de webmaster en tevens kleinzoon van) bezit. Ik heb nooit kunnen achterhalen over welk bombardement het hier ging. Het vermoeden was dat het een gebeurtenis was, die zich vlak voor of tijdens de Slag om Arnhem afspeelde. Uit informatie die onlangs door de heer G. Berends werd opgestuurd, blijkt dat het om een bombardement ging, dat op 15 februari 1941 plaatsvond. Een aantal foto's uit de collectie van Antoon Smit (destijds woonachtig aan de Verlengde Hoflaan 135) zijn toegevoegd.

Uit het dagrapport van de Gemeentepolitie :

21.50 Wordt van meerdere kanten telefonisch medegedeeld, dat bominslagen hebben plaats gehad en wel een voltreffer in de St. Janskerkstraat, in de Boschstraat, Klarenbeekstraat en op het landgoed Presikhaaf aan Schaapsdrift, veroorzaakt door bommen uit een vreemd vliegtuig. Voor zoover uit de eerste berichten is gebleken, zijn meerdere slachtoffers getroffen in de St. Janskerkstraat, terwijl meerdere woningen materieele schade hebben bekomen. Voor politietoezicht is met behulp van de Marechaussee zorggedragen, terwijl Het Gemeente Ziekenhuis met het voorgevallene in kennis is gesteld. De navolgende autoriteiten zijn voorts telefonisch gewaarschuwd: Procureur-Generaal, Burgemeester, Commisaris van Politie, Sicherheitspolizei, Schutzpolizei, Commendatuur Bothaplein, Wehrmachtscommandant, Commandant Luchtbeschermingsdienst, Den Haag, letter Y en de Rijksinspectie Luchtbescherming te Den Haag. Een nader ondezoek zal worden ingesteld door de Recherche
23.30 Wordt door de avp (agent van politie) H.C. Bouwkamp 2 roode lantaarns geplaatst op de hoek van de Verlengde Hoflaan en de Boschstraat en op de Vijverlaan, bij beschadigingen in de weg.
23.30 Is de Insp. Generaal van Politie te 's-Gravenhage met de bominslagen en de gevolgen daarvan in kennis gesteld.

RECHERCHERAPPORT van Zondag 16 Februari 1941 en van Zondag op Maandag, 17 Februari 1941 als PDF


*In dit rapport zijn een aantal zaken niet correct weergegeven. Ik (de webmaster) kwam hier achter, nadat ik via Paul van Nus een bidprentje in bezit kreeg. Hierop wordt vermeld dat er twee kinderen Theunissen, hun moeder en grootmoeder tijdens dit bombardement om het leven kwamen. Op zich een juiste aanname, alleen is er sprake van een naamsverwarring.  Rika Jongeman moet zijn Rika Jongman, zij was niet getrouwd met Willem van Hardenberg, maar met Willem van Hardeveld. Uit de huwelijksakte blijkt dat Rika Jongman op 21 februari 1907 op 25 jarige leeftijd te Enschede met de 35 jaar oude
Willem van Hardeveld getrouwd is. Ten tijde van het schrijven van het politierapport was ook nog niet bekend, dat Theresia Elsje van Hardeveld in het ziekenhuis ten gevolge van de bominslag is overleden.Hieronder volgt het rechercherapport, zoals het eigenlijk geschreven had moeten worden.

M E L D I N G E N.

Rapporteert ondergeteekende naar aanleiding van een mutatie in het rapport van de hoofdagent van dienst van 15 Februari 1941 betreffende bominslag, dat na onderzoek is gebleken, dat in totaal 7 bommen zijn afgeworpen, welke zijn gevallen:
een bom achter in den tuin van pand Velperweg 53, een bom op het kazerneterrein van de Menno van Coehoornkazerne, een bom in een tuintje achter pand St. Janskerkstraat 25, een bom in perceel Verlengde Hoflaan 125, een bom in een tuintje achter pand Boschstraat 6, twee bommen in plantsoen tusschen Klarenbeekstraat en Vijverlaan. Tengevolge daarvan werden gedood: Rika Jongman, geboren te Stad-Vollenhove, 22 Maart 1881, echtgenote van Willem van Hardeveld, wonende te Arnhem, Vinkenstraat 57; Theresia Theunissen, geboren te Arnhem, 30 December 1934, en Hendrika Theunissen, geboren te Arnhem, 31 Januari 1928, beiden wonende te Arnhem, Verlengde Hoflaan 125.
Tevens werden gewond in het ziekenhuis opgenomen C.J. Ratering en echtgenoote, wonende St.Janskerkstraat 25, J.W. van Kerkhof, echtgenoote van J.E. Schuil, wonende Boschstraat 6, M.Ch. Jansen, echtgenoote van H.J. Zandscholten, wonende Klarenbeekstraat 51 en Theresia Elsje van Hardeveld, echtgenoote van J. Theunissen, wonende Verlengde Hoflaan 125 allen te Arnhem
Naar de schade wordt een onderzoek ingesteld
                                                                   w.g. Stoffers


De Menno van Coehoornkazerne werd niet getroffen, maar een groot aantal panden in de omgeving werden geheel of gedeeltelijk vernield.

de verwoesting in de Boschstraat


de verwoesting aan de Verlengde Hoflaan


reparatiewerkzaamheden aan de de daken van de huizen aan de Vijverlaan (Vogelwijk)


Klarenbeekstraat na het bombardement


De bovenstaande foto's zijn waarschijnlijk genomen vanaf het balkon aan de achterkant van de Klarendalseweg 348