Het bombardement in de Bloemstraat
17 september 1944, ongeveer 13.40 uur. Henk Willemsen is met zijn camera de straat opgegaan. Kennelijk heeft hij de bommen horen vallen. Henk maakt een foto van zijn eigen huis, op de hoek van de Hommelstraat (rechts) en de Spoorwegstraat (links). De familie Willemsen woont boven De Vleeshal. Rechts buurjongen Theo Siep, links een man die mogelijk passanten naar het rampgebied de doorgang wil versperren.


Henk, in gezelschap van zijn jongere broer Joop, ziet verderop in de Spoorwegstraat, op de hoek met de Bloemstraat, brandweerlieden in de weer. Ze hebben midden op de weg een opzetstuk op de waterleiding geplaatst en ze hebben slangen uitgerold, de Bloemstraat in. Tegenwoordig wordt de Bloemstraat in twee stukken gesneden door de brede van Muijlwijkstraat. Maar dat was op 17 september 1944 nog niet het geval.


Henk heeft zijn broer Joop terug naar huis gestuurd en is de Bloemstaat verder ingelopen. Op de voorgrond de gemeenteambtenaar Jan Ligt, de latere gemeentesecretaris van Rozendaal. Het hoge gebouw rechts, dat tegenwoordig niet meer bestaat, is in gebruik bij het Christelijk Lyceum. Daar loopt nu de van Muijlwijkstraat. Het getroffen pand na de school is de kapperszaak van Liebregts


Dit moet het huis van kapper Liebregts zijn, maar het is niet duidelijk van welke plaatsde foto is gemaakt. Vanuit de Korte Uitweg? Duidelijk is dat het pand alleen is ingestort, niet in brand is gevlogen.


De brandweer in actie bij de huizen van Brands, Jolmers en Van Zijl. Het café rechts, L'Amérique betstaat ook nu nog. De letters 'café-biljart' zijn nog dezelfde als toen.


Het pand waarin kapper Johannes Wilhelmus Liebregts (58) en zijn vrouw Johanna Wilhelmina Liebregts-Schurening (60) de dood  hebben gevonden. Rechts het Christelijk Lyceum. Tussen Liebregts en de school bevindt zich het straatje Korte Uitweg. De twee panden aan de andere kant van het gebombardeerde huis bestaan ook tegenwoordig nog. De contouren van van het huis van Liebregts in de zijgevel van het voorste pand zijn ook heden ten dage nog goed te zien vanaf de Van Muijlwijkstraat).


Henk is terug thuis. Vanaf het dak fotografeert hij de rookwolken van de Willemskazerne. Links de Luthersekerk, verderop rechts het Telegraafkantoor (nu bioscoop Rembrandt)

Bron: Bewerkt krantenartikel uit de Gelderlander.