Claudia Willemsen

In tegenstelling tot de meeste mensen hier heb ik maar twee jaar herinnering aan Klarendal. Dat dat ook nog eens jaren zijn waarop mijn brein nog niet optimaal functioneerde. Dat zal duidelijk zijn als ik zeg dat ik in 1968 in de 2e Nijverheidstraat ben geboren, als dochter van Riek Piek en Frits Willemsen. In 1970 zijn we naar zuid verhuist. Wel hebben mijn ouders ervoor gezorgd, dat we altijd hebben geweten waar we zijn geboren, hoe fijn het was om daar te wonen en hoe leuk het vroeger was. Tot in den treure heb ik de verhalen van mijn moeder en tantes aan moeten horen. Met als gevolg dat tot op de dag van vandaag ik geconfronteerd wordt met zinnen als...."Aaaah die ken je wel, dat is die en die en die woonde daar en daar". Met mijn..."Mam ik weet dat allemaal niet, ik ken die mensen niet" kom ik niet ver, want een dochter van een Klarendalse hoort automatisch alles te weten.
Ook al ben ik van een tijd waar volgens de verhalen...Klarendal niet meer het echte Klarendal! van vroeger was. Waar de mensen voor de deur op de stoep zaten, waar de meisjes en jongens van die tijd zich gingen optutten om op zondagmiddag geloof ik naar de Rutex (in de stad) te gaan.De dingen die ik me wel herinner zijn het marktje, waar we lang nadat we verhuisd waren nog naar toe gingen. De sigarenboer op de hoek, het café waar ik regelmatig mijn oom uit moest plukken omdat mijn tante weigerde daar een voet binnen te zetten. Ernste de paardenslager! En dan steevast de zin horen...Op de buk deur de strukken een wurs van een kwertje zuken! Ze zullen waarschijnlijk de peerdewurs hebben bedoeld!
Dus om ervoor te zorgen dat een kort verhaal niet te lang wordt...wil ik eigenlijk alleen maar zeggen dat ik, ondanks mijn korte herinnering van Klarendal, de wijk wel een warm hart toedraag. Het is immers de plek waar mijn ouders elkaar ontmoet hebben. Waar de mensen van vroeger elkaar nog steeds herkennen, mensen die "gewoon" zijn gebleven, omdat ze het "gewone" leven kennen. Geen mensen die elkaar nu voorbij lopen omdat de een zich nog dieper in de schuld heeft gestoken dan de ander om maar "op stand" te kunnen wonen. Klarendal is niet alleen Klarendal. Klarendal is Arnhem!