Telefoonaansluitingen in Klarendal in 1915

In 1882 verleende de gemeente Arnhem een concessie voor het exploiteren van een telefoonnetwerk aan de Nederlandsche Bell-Telephoonmaatschappij die toen gevestigd was in de Pauwstraat 8 in Arnhem. Het aantal telefoonaansluitingen in Klarendal was op één hand te tellen. Het Hulpbureau van Politie aan het Johannaplein was te bereiken onder nummer 13, de Gemeentereiniging aan de Hommelseweg  onder nummer 19.
Het bureau van de adjudant van de Menno van Coehoorn Kazerne was aangesloten onder nummer 9, het Militair Hospitaal aan Onder de Linden onder nummer 4.
In 1897 liep de concessie af en besloot de gemeente Arnhem om zelf een telefoonnet te gaan exploiteren. De Gemeentelijke Telefoondienst ging in 1926 op in de Rijkstelefoondienst, voorganger van PTT en KPN.


Ruim 30 jaar nadat de Bell Telephoonmaatschappij telefoonverkeer in Arnhem mogelijk maakte, drong ook in Klarendal de telefoon langzaam door. Hieronder een lijst van aansluitingen. Deze lijst is samengesteld uit een digitale kopie van het Telefoonboek uit 1915 
Telefoonaansluitingen Klarendal 1915

 127    Automaat, Petroleum Mij. de, Javastr. 108
1685    Bax, H., Brandmeester, Catharijnestr. 71

2245    Becks, A., Slager, Rosendaalscheweg 99
1889    Beekman, B.H., Rosendaalscheweg 120-121
1969    Berge, W.P. v.d., Drogist, Klarendalscheweg 443/445
2066    Besselink, J.A., Smid, Hommelscheweg 53
  387    Bodt, E., in brandstoffen, Hommelscheweg 199
1890    Boekhorst, G.H., Drogist, Javastr. 80

  719    Bos, J.C.P., Verl. Hoflaan 91
2139    Brandwacht, C. Schoot, Catharijnestr. 123
2169    Breekveldt, J.H., Loodgieter en koperslager, Hommelsche weg 275
  207    Brouwer, Fa. Wed. W., Steenkolenh., Klarendalscheweg 84
   76    Cornelissen, A.F.J., Slager, Klarendalscheweg 33
 752    Ditzhuizen en Zn., Th. v., In brandstoffen, Rappardstr. 18
1695    Docters v. Leeuwen, A.M., Fruith., Catharijnestr. 8-10
1712    Doorn, W.A. v., Schoenenmag. en lederh., Rosend. weg 27
1667    Elbertsen, G., Storingzoeker Gem. Telefoon, Vijverlaan 67
2090    Ernste, W.S., Paardenslager, Johannastr. 45
2288    Gerritsen, C., Sleeper, Onder de Linden 53a
   86    Hagen, J.D., In kol. waren, enz., Klarend. weg 404
1214    Hagen & Termaat, Fa., Boekdrukkerij, Hommelscheweg 7
1148    Heijman, S., Vleeschhouwer, Klarendalweg 460

 846    Hendriks, H.J., Loodgieter enz., Hovenierstr. 15
1979   Jansen, J.C., in Rijwielen, Hommelscheweg 90
2029   Jansie, J.A.J., Timmerman, metselaar en aannemer, Hoflaan 26
2168   Keller, R.C., Handelsagent, Hommelscheweg 343a
 679    Kinderziekenhuis, Catharijnestr.
   87    Laar, Fa. J.J. v., (P.J.T. Koning), in brandstoffen en aardappelen, Hommelscheweg 170
1557   Leger des Heils, Chef v.d. Toevlucht v/h., Klarendalscheweg
1147   Lindeboom, Fa. H., Kruidenier, Catharijnestr. 27
 682    Maréchaussée Kazerne, Vijverlaan 12
 678    Matser, Chr., Loodgieter enz., Rosendaalscheweg 283c

 106    Menno v. Coehoornkazerne, Klarendalscheweg
 107    Militair Hospitaal, Onder de Linden
2201   Moolhuijzen, H.P.J., Slager, Hommelscheweg 95
 108    Omme, H. v., Voerman, Hommelscheweg 135

 111    Ontsmettingsdienst, Centraal-terrein, Hommelscheweg (dag en nacht)
 164    Oolgaard, B., in kruideniersw., Klarendalscheweg 480         
  50    "Openbaar belang", Woningvereen., Werkplaats, Noord-Peterstr. 29
 112    Hulpbur. v. Politie, Johannaplein
1935   Ree, H. v., Molenaar, Hommelscheweg 231
1726   Reijmes, D.J., Molenaar, Verl. Paulstr. 6-8
 687    Semmelink Wzn., L.D., fa. J.H. v. Vreeningen, Kruidenier, Catharijnestr. 41a
2243   Sietsma, S., Onderwijzer, Onder de Linden 69
1860   Toko", "de, Mag. v. Consumptieart., en huish.benoodigdheden, Verl. Hoflaan 79
1370   Ubels, R., Drogist, Hommelsche weg 6
   72   Vale, M.P., Aannemer, Rosend.-weg 174
1418   Volkskosthuis (Arnh. Volksgaarkeuken en kosthuis), Hommelscheweg 59
1098   Westerveld, G.W., in Koloniale - en grutterswaren, Rosendaalscheweg 55
1412   Westrik, D., Boter- en kaashandel, Sumatrastr. 52
 684    Wijkdiacones, Mej. P.C. Droste, Catharijnestr. 42-43
1660   Wijkverpleging, R.C., Sonsbeeksingel
1174   Willemsen, G.W., Vleeschh., Rappardplein 39
 646    Willemsen, W.G., Slager, Hoflaan 68
1438   Willemsen & Zonen, Wed. A., Sleeperij, Rozend.weg 168
1605   Wilt, Fa. Wed. M. de., Aardappelh., Hommelscheweg 15