Klarendalse straten en pleinenlijst

Sinds 1830 worden in Arnhem de straatnamen door de gemeenteraad vastgesteld.  Indien bekend staat tussen haakjes de datum van het raadsbesluit  van vaststelling naamgeving. Bij sommige straten staan 2 data, de reden hiervan is (mij) niet bekend.

1e Musschenstraat  (15 aug 1910)
2e Musschenstraat 
(15 aug 1910)
3e Musschenstraat 
(15 aug 1910)
4e Musschenstraat 
(15 aug 1910)
Zie Mussenwijk

1e Nijverheidsstraat (1 juni 1878)
2e Nijverheidsstraat 
(1 juni 1878)
3e Nijverheidsstraat 
(1 juni 1878)
4e Nijverheidsstraat 
(1 juni 1878)
Zie Nijverheiddwarsstraat

Agnietenplaats
Naamgeving na 1970, juiste datum (nog) niet bekend.

Agnietenstraat (13 augustus 1881)
De straat heeft haar naam te danken aan het vroegere Agnietenklooster in de Beekstraat

Akkerstraat (1 juni 1878)
Deze straat heeft haar naam te danken aan het vroegere agrarische karakter van Klarendal

Arbeidstraat (16 september 1929)
Oorspronkelijk heette deze straat Prinsenstraat (4 oktober 1879). Vanwege de verwarring met de Prinsessestraat en in verband met de nabijgelegen Nijverheidjes is de naam veranderd.

Atjehstraat
 
(13 augustus 1881)
Zie Solostraat

Bakkerijstraat  (13 augustus 1881)
Genoemd naar de Militaire Bakkerij op de Klarendalseweg. Deze straat is na de renovatie in de 70tiger jaren  verdwenen.

Borgardijnstraat (25 augustus 1919)
Genoemd naar A. Borgardijn Bzn, van 1901 tot aan zijn overlijden in 1918 raadslid van de SDAP.

Boschstraat  (13 augustus 1881)(11 juli 1885)  ** mij is niet bekend waarom hier twee data staan
De Boschstraat zoals de straat vroeger heette, is vernoemd naar Bernardus Bosch, van 1746 tot 1803 predikant en van 1796 tot 1798 lid van de Nationale Vergadering.
Een merkwaardig feit is, dat in het adresboek van 1953 de straat nog Boschstraat heet en in 1960 ineens Bosstraat. Wellicht heeft de samensteller van het adresboek nooit geweten dat Bosch een persoon was.
In de tweede helft van de 20tigste eeuw kreeg de straat een andere naam: Pastoor Bosstraat. Deze pastoor was werkzaam in de St Janskerk aan de Hoflaan.


Pastoor Bos

Catherijnestraat
De naam is afgeleid van het St. Catharijne Gasthuis, dat op de voormalige Arnhemse Enk (het tegenwoordige Klarendal) haar moestuinen  had. In lang vervlogen tijden was deze straat niets meer dan een kort landweggetje tussen de Velperweg en de Rosendaalsestraat. Op de hoek heeft ooit, in ieder geval voor 1900 het Arnhemsch Koffiehuis gestaan. Op zondag kon je daar dansen. 

De Kapel
Naamgeving na 1970, juiste datum (nog) niet bekend. Vernoemd naar de Klarendalse Goede Herder Kapel, die na jaren van verwaarlozing en brandstichting uiteindelijk in 1978 is gesloopt.

Dragonderspad
Dit pad liep vroeger van de Rosendaalseweg naar de Hommelseweg, alwaar de dragonders een exercitieveld hadden.

Duivenstraat (3 november 1919)
Zie Vogelwijk

Garnizoenstraat
Naamgeving na 1970, juiste datum (nog) niet bekend.

Hemonylaan (25 augustus 1919)
Genoemd naar de broers Francois en Pierre Hemony, van beroep klokkengieters. Zij werkten in Zutphen en Amsterdam. Het klokkenspel van de Eusebiuskerk dat in 1944 tijdens de slag om Arnhem verloren ging is door de gebroeders Hemony in 1650 in opdracht van de magistraat van Arnhem gemaakt

Herenstraat (1 juni 1878) Herkomst naam onbekend. Werd vroeger ook geschreven als Heerenstraat.

Hoflaan

De Hoflaan heette in vroeger tijden de Zadelhoffsteeg, vernoemd naar Peter van Zadelhoff, eigenaar van een rosoliemolen. In 1852 werd de molen gesloopt, maar de fundamenten ervan zijn nog terug te vinden achter de huizen aan de Hoflaan. In de volksmond werd de Zadelhoffsteeg > Hoflaan. Een verzoek door afstammelingen van Peter Zadelhoff om de naam Zadelhoffweer aan de straat te verbinden werd op 10 januari 1921 door de Arnhemse Gemeenteraad niet ingewilligd.

Hommelseweg
Vroeger heette dit de Deventer straatweg, later vernoemd naar Boerderij "de Hommel"

Hovenierstraat (1 juni 1878)
Zie Akkerstraat

Javastraat
(13 augustus 1881)

Zie Solostraat

J.P. Heijestraat (19 mei 1913)
Genoemd naar de arts en dichter dr. Jan Pieter Heije (1809-1876).
Schrijver van het alom bekende Sinterklaaslied "Zie de maan schijnt door de bomen" . Andere bekende liederen van zijn hand zijn
"Zeven kikkertjes", "Ferme jongens, stoere knapen", "Een karretje op een zandweg reed" en "De Zilvervloot".


Johannaplein  (4 oktober 1879)
In het raadsverslag staat dat de naam willekeurig is gekozen: een straat moet nu eenmaal een naam hebben. Het pleintje is tijdens de renovatie in de 70tiger jaren verdwenen.

Johannastraat (21 juni 1873)
In het raadsverslag staat dat de naam willekeurig is gekozen: een straat moet nu eenmaal een naam hebben.

Kapelstraat (17 augustus 1931)
Genoemd naar de vroegere Goede Herder Kapel, net zoals de Kapelwijk

Kazernestraat (11 juli 1885)
Genoemd naar de kazerne, de straat lag er vlak langs. Was vroeger onderdeel van het Dragonderspad.

Kievitstraat (3 november 1919)
Zie Vogelwijk

Klaas Katerlaan (20 augustus 1917)
Genoemd naar Klaas Kater, oprichter en voorzitter van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium,  geboren te Amsterdam op 15 oktober 1833 en daar ook op 26 oktober 1916 overleden.

Klarenbeekstraat
(18 augustus 1881)(11 juli 1885) ** mij is niet bekend waarom hier twee data staan
Genoemd naar het landgoed Klarenbeek, dat ten hoogte van de Klarenbeekstraat haar zuidgrens had.

Klarendalseweg
Op een plattegrond van Arnhem uit 1853 van de gemeente-architect H.J. Heuvelink wordt  de Klarendalseweg al genoemd. De weg zelf is al beduidend ouder.

Klarendalsingel Op 15 augustus 1910 werd de naam Klarendalsingel veranderd in Sonsbeeksingel. De Klarendalsingel liep van de Hommelsepoort tot aan de Catharijnestraat.

Koolstraat  (1 juni 1878)
Zie Akkerstraat

Landbouwstraat ( 17 augustus 1901)
Zie Akkerstraat

Leeuwerikstraat
(3 november 1919)
Zie Vogelwijk

Lindeheuvel
Naamgeving na 1970, juiste datum (nog) niet bekend.

Luthers Hofje
Ontleent haar naam aan de opdrachtgever, de Evangellisch-Lutherse gemeente.

Lijsterstraat (3 november 1919)
Zie Vogelwijk

Musschenplein (3 juni 1912)
Zie Mussenwijk Zie ook Van Verschuersplein!!!

Mussenwijk

Mussenwijk, Mussenbuurt of ook wel Mussenberg genoemd naar de Musschenberg, het heuvelachtige gebied waarop een groot gedeelte van Klarendal is verrezen. De naam Musschenberg bestond al in het begin van de 16e eeuw. In 1910 werd in opdracht van Volkshuisvesting de Mussenwijk gebouwd.


Neerlandstuinstraat
(1 juni 1878)
De naam van deze straat is afgeleid van een theetuin, die  aan de Rosendaalsestraat (destijds nog Rosendaalsche weg) was gelegen. Voordat  de straat haar definitieve naam kreeg had het pad dat hier vanaf de Rosendaalsche weg via de Klarendalsche weg en het huidige Noordpad omhoog liep, de dubieuze naam Hoerenpad. Zo'n 25 jaar eerder liep de straat, toen nog een pad langs de Rappardsberg en werd dan ook wel de Weg langs de Rappardsberg genoemd.

Noppenstraat
Genoemd naar voormalige eigenaar van landbouwgrond aan deze straat. Tijdens de renovatie in de 80tiger jaren  verdwenen, er voor in de plaats kwam de  Zuid Peterstraat.

Noordpad
(30 september 1876)(1 juni 1878) ** mij is niet bekend waarom hier twee data staan
In 1878 werd het Hoerenpad omgedoopt tot Noordpad. Of er toen niet meer werd gehoereerd is niet bekend. Op een stadsplattegrond van 1853 is er ook nog sprake van een Noordstraat.

Noord Peterstraat
(1 juni 1878)
Zie West Peterstraat

Nijverheiddwarsstraat  (1 juni 1878)
De in 1872 opgerichtte Nijverheidsstichting wilde de huisvesting van werklieden in Arnhem op een hoger peil brengen en bouwde derhalve tussen 1872 en 1875 in Klarendal 91 tweekamerwoningen in de nu nog bestaande Nijverheidstraten. Elke woning was voorzien van een zolder, kelder, een (was)keuken en een privaat (wc). Na 25 jaar zouden de bewoners eigenaar van de woning worden. Daarvoor moest de huurder wel een inleg van rond de 25 gulden betalen en daarnaast een huur op tafel leggen tussen de 1,25 tot 1,60 gulden. Van deze plannen is weinig terecht gekomen, de meeste bewoners waren niet in staat de lasten van huur en aflossing op te brengen. De stichting werd op 29 december 1900 opgeheven. Een huurcontract is hier terug te vinden

Onder de Linden (1 juni 1878)
Zo genoemd naar de aanwezige beplanting van lindenbomen. Voorheen heette deze straat: Weg langs de begraafplaatsen.

Oogststraat  (2 september 1902)
Zie Akkerstraat

Oost Peterstraat (1 juni 1878)
Zie West Peterstraat

Paardensteeg (1 juni 1878)
Bestaat niet meer. Herkomst naam onbekend. Deze steeg liep paralel aan de Noppenstraat en kende volgens de stratenlijst van 1953 slechts 4 huisnummers
.

Pastoor Bossstraat
Zie Boschstraat

Paulstraat (27 juni 1874)
Genoemd naar Paul Baerends, eigenaar van het land waarop de straat werd aangelegd.

Peterplein

Naamgeving na 1970, juiste datum (nog) niet bekend. Een plein dat in 1985 ontstaan is na een renovatie van de omgeving.

Putstraat
(1 juni 1878)
Herkomst naam onbekend.

Rapparddwarsstraat (4 oktober 1879)
zie Rappardstraat
Verdwenen tijdens de laatste renovatie rond 1975

Rappardplein (4 oktober 1879)
Verdwenen tijdens de laatste renovatie rond 1975
Zie Rappardstraat

Rappardstraat  (26 juni 1873)
De Rappardstraat ontleent haar naam aan de Rappardsberg. Deze Rappardsberg is ten behoeve van woningbouw afgegraven en de grond die hierbij vrijkwam is gebruikt om een stuk land ten zuiden van de Velperweg, de Rammelweide in het huidige Molenbeke op te hogen om te voorkomen dat dit bij hoge waterstand onder water zou lopen. Het Arnhemsch Koninklijk Scherpschuttersgilde met de opmerkelijke naam "Mik wis en schiet niet mis" oefende op de Rappardsberg.

Rosendaalsestraat (14 december 1925)
De Rosendaalsche Weg, zoals vroeger  ook het begin  van de Rosendaalsestraat heette,  begon voor de aanleg van de spoordijk aan de  Steenstraat op de plaats waar nu het Westeinde ligt. Het is evenals de Klarendalsche Weg een zeer oude straat(weg).

Schutstraat
Bestaat niet meer.  Zie Wijnstraat.

Schutterstraat (4 oktober 1879)
Er waren vroeger in Arnhem een aantal scherpschutters verenigingen. Een ervan "Willem III" oefende op een terrein aan de Klarendalseweg in de buurt van de huidige Schutterstraat op een stuk bouwgrond in het toen nog landelijke Klarendal. Later, rond 1880 heeft men tijdens de aanleg van straten, de Schutterstraat vernoemd naar deze Schuttersvereniging, die in 1851 is opgericht.

Sint Janskerkstraat (15 maart 1902)
Vernoemd naar de kerk op de Hoflaan, Sint Jan de Doper. De straat liep vroeger tot aan het Dragonderspad, maar is na de sanering rond het Dragonderspad en omgeving doorgetrokken tot aan de Vijverlaan.

Smidstraat (1 juni 1878)
Bestaat niet meer. Vermoedelijk de naam van de landeigenaar waarop de straat is aangelegd. In een stratenlijst van 1953 komt deze straat nog voor. De huisnummering van de Hommelseweg liep, net als in die van de Noppenstraat en Paardensteeg, ook in de  Smidstraat gewoon door.

Solostraat
  (13 augustus 1881)
Vernoemd naar de Prins van Solo. Tijdens het optreden van het Gamelanorkest met een groep danseressen (een primeur voor Europa) van de Prins van Solo (Surakarta) in Musis Sacrum in 1879 ter gelegenheid van een Nationale en Koloniale Nijverheidstentoonstelling verbleven de muzikanten in de gebouwen van de theetuin (Neerlands Tuin), waaraan ook de Neerlandstuinstraat haar naam te danken heeft.


Gamelanorkest

Toen enige tijd daarna het gebied tussen de Hoflaan, Neerlandstuinstraat, Rosendaalsestraat en de Klarendalseweg werd bebouwd,  kregen deze straten namen ontleend aan Nederlands IndiŽ (het tegenwoordige IndonesiŽ). Daarom is deze buurt ook wel bekend als Indische Buurt.

Sonsbeeksingel (15 augustus 1910)
Het is wel duidelijk dat deze naamgeving afkomt vanwege de ligging vlak bij het park Sonsbeek.  Het gedeelte echter vanaf de Apeldoornseweg tot aan de Rosendaalsestraat/hoek Catharijnestraat heette in vroeger dagen Klarendalsingel.

Stalstraat
(1 juni 1878)
Waarschijnlijk vernoemd naar een stal die daar stond.

Stilsteeg
Bestaat niet meer. De steeg is waarschijnlijk rond 1895 verdwenen na de renovatie van de omgeving van de huidige Hovenierstraat.  De steeg was te vinden tussen de Putstraat en de Klarendalsingel  (de huidige  Sonsbeeksingel).

Sumatrastraat
(13 augustus 1881)
Zie Solostraat

Talmaplein (20 augustus 1917)
Genoemd naar Aritius Sybrandus Talma. Talma, die als bijnaam de leeuw van Patriomonium had, werd in Angeren op 17 februari 1864 geboren en overleed op 12 juli 1916 in Haarlem.

Tedingstraat
(1 juni 1878)
Genoemd naar jonkheer Teding van Berkhout, die de eigenaar van de grond was, waarop de Tedingstraat is aangelegd. Rond 1850 werd de straat nog de Nieuwe straat genoemd.

Valkstraat (3 november 1919)
Zie Vogelwijk

Van Doornsgang
Deze steeg is nog te vinden op een Arnhemse stadsplattegrond van 1885. De steeg liep parallel aan de Akkerstraat en is verdwenen na de krotopruiming en herbebouwing door Openbaar Belang.

Van Verschuerplein
(15 augustus 1910)
Tegenwoordig heet dit plein Musschenplein. De naam Verschuerplein werd in werd op 3 juni 1912 gegeven aan het plein in de Verschuerswijk. En kreeg het plein in de Musschenwijk de naam Musschenplein, waaronder het nu nog bekend staat.

Veldstraat
Zie Akkerstraat

Verlengde Hoflaan (13 augustus 1881)
Zie Hoflaan

Verlengde Paulstraat
Zie Paulstraat

Vogelwijk
Gebouwd tussen 1918 en 1922 in opdracht van woningbouwvereniging "De Volkswoning" Haar naam is te danken aan de straatnamen die allen naar vogels zijn genoemd.

Vijverlaan (15 augustus 1910)
De Vijverlaan heette vroeger Klarenbeekscheweg.
Op 15 augustus 1910 werd de naam Klarenbeekscheweg veranderd in Vijverlaan.

Vinkenstraat
(15 augustus 1910)
Op een kaart van 1885 staat de Vinkenstraat nog aangeduid als Musschenstraat. Op 15 augustus 1910 werd de naam Musschenstraat veranderd in Vinkenstraat.

Voorbroodstraat (25 augustus 1919)
A. Voorbrood was van 1903 tot aan zijn dood in 1918 raadslid.

Wagenstraat
Bestaat niet meer.  Zie Wijnstraat.

Warmoesstraat  (8 januari 1898)
Warmoes of ook wel snijbiet behoort tot dezelfde soort als voederbiet en rode biet en wordt in Engeland spinaziebiet genoemd. In Frankrijk is het ook een zeer populair gewas. Het is een tweejarige plant die geteeld wordt voor het blad of de bladstelen. Is gemakkelijker te telen dan spinazie.
Zie Akkerstraat

West Peterstraat
De Peterstraten zijn zo genoemd, omdat ze zijn aangelegd op land dat vroeger in bezit was van het St. Peters Gasthuis. Ze kregen op 6 juli 1861 in een zitting van de gemeenteraad hun naam.

Wormserlaan
( 3 november 1919)
Genoemd naar
Johan Adam Wormser jr, op 9 oktober 1845 geboren te Amsterdam en op 7 maart 1916 overleden te Hilversum. Actief in Patrimonium

Willemstraat (21 juni 1873)
Naam is willekeurig gekozen

W. Hovylaan (20 augustus 1917)
Genoemd naar Willem Hovy. Willem Hovy werd op 17 juli 1840 geboren in Beverwijk en overleed 27 februari 1915 te Zeist. Hij was medeoprichter van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium.

Wijnstraat
Bestaat niet meer. De Schutstraat, Wagenstraat en Wijnstraat zijn rond 1930 gesloopt ten behoeve van de bouw van de Kapelwijk. Tegelijkertijd werden de woningen in de Agnietenwijk afgebroken.

Zuid Peterstraat
Naamgeving in 1986-87. Dit was de vroegere Noppenstraat. Na de sloop en de nieuwbouw in de omgeving leek het gepaster om de straatnaam aan te passen ivm de slechte naam die de hashhandel de voormalige Noppenstraat had gegeven.

Zwaluwstraat
(3 november 1919)
Zie Vogelwijk