Namenlijst 1855


In deze namenlijst zijn opgenomen de Klarendalse adressen uit "Het adresboek van Arnhem en Velp voor 1855
BIJEENVERZAMELD DOOR W. Th. MEIJER. " met opgaaf der bewoners en hun beroep. In deze periode werden wijken nog vaak aangeduid met letters. Het getal achter de letter is het perceelnummer. Men begon dan bijvoorbeeld met C 1 (waarbij C het wijknummer was en 1 het nummer van het betreffende huis. Pas later kwam de nummering per straat.Met Ctrl + f  kunt u op naam zoeken


Albers (B H) particulier Rozendaalsche weg  I 39
Aufferman (W) gepensioneerd officier Klarendal I 157
Baerends (P) landbouwer Rozendaalsche weg J 40
Beek (J J van) Klarendal
Besseling tapperij Oude Rozendaalsche weg I 45
Cranen (W C) smid Oude Rozendaalsche weg J 46
Driessen (D van) landbouwer Mestvaalten I 382
Frinck (H) smid Hommelsche weg I 246
Hendriks (Jurrien) particulier Rozendaalsche weg
Hermsen (C) bakker en winkel Hommelsche weg I 250
Hermsen
(G J) landbouwer Klarendal I 132

Hermsen
(J) bakker Hommelsche weg I 244
Hompen (J H) ambtenaar
Hommelsche weg I 42
Kuster (G) landbouwer
Hommelsche weg I 205
Lodewijk (J) landbouwer
Hommelsche weg I 168
Magendans (G) landbouwer Klarendal I 80
Magendans (C) 
landbouwer Klarendal I 155
Martens (J) particulier Klarendal I 137
Nulden (M) landbouwer Rozendaalsche weg 1 43
Nijenes (R) uitspanner op Scboonzigt Rozendaalsche weg I 62
Peters (Alex.) landbouwer Hommelsche weg I 186
Peters (H) landbouwer Rozendaalsche weg I 48
Romar (W) particulier
Hommelsche weg I 241
Rutgers (A) wagenmaker
Hommelsche weg I 241
Rutten (A) wagenmaker
Hommelsche weg I 245
Rijnten (J) grondeigenaar mestvaalten I 248
Sanders (W) landbouwer Klarendal I 159
Souman (J) opzigter van’t R. C. kerkhof
Hommelsche weg I
Stevens (A) landbouwer Rozendaalsche weg 1 44
Wegman (D) tapperij Rozendaalsche weg I 40
Wiggers (Gerr.) landbouwer Rozendaalsche weg I 41
Wiggers (G) landbouwer
Hommelsche weg I 243
Willemsen (H) landbouwer Klarendal  1 140
Wissink (A) winkelier Rozendaalsche weg I 40