Klarendalseweg anno 1960


Bedrijfs- en persoonsgegevens verzameld uit het Arnhemse adresboek van de VVV uit 1960.
NB. Dit is een momentopname.
Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee deze gegevens tot stand zijn gekomen, blijft het mensenwerk en kunnen er onvolkomenheden inzitten. Het (zonder) achter de naam betekent dat er geen beroep bekend is. Waarom achter sommige namen toch ondernemingen staan terwijl het (zonder) achter de naam staat, is niet achterhaald. Ook hebben sommige adressen meer dan één bedrijfsactiviteit of staan er meer personen op één adres ingeschreven. Daarnaast komt het voor dat namen die in de beroepen- en bedrijvengids voorkomen, in de namenlijst niet voorkomen (en omgekeerd). Bij enkele namen is geen beroep vermeld. Tussen de gegevens in de stratenlijst, de beroepen- en bedrijvengids en de naamlijst komen verschillen voor.  1 A.J. Oosterbaan 
kapper
  2 W.G.T. Courbois  "De Uitkomst" 
ajour- en plisseerinrichting, kousenreparatie-inrichtingen, stomen en verven
  4 - 4a W. v. Delft sigarenwinkelier
  5
H.J. van Raaij  (zonder) cafetaria Tante Toos
  6 Fa. Swijtink poelier
 
6a Ch.J. Beek mosterd- en azijnfabricage
  6 - 6a Wed. D.T. Siep geb. van der Kaa (zonder)
 
6 - 6a poelier D. Th. Siep
  6 - 6a  C.J. Beek kantoorbediende
 
7 B.W. Scharrenberg muziekhandelaar, feestartikelen, muziekinstrumenten
  8 J.H. Verheij filiaalhouder glas- en verfwaren (fabricage, groothandel en detailhandel) 't Revenol
  8a winkel
  9  RK Jongensschool St. Ludgerusschool Hoofd G. van Goethem
 23 F. Berndsen metselaar
 29
"De Nederlandse" Stoomververij en wasserij
 30
G. Both  lederhandelaar, schoenmakerij
 31 Rijksinternaat Jongenshuis Leger des Heils
 32
 34 C.D. van Leeuwen filiaalhouder Albert Heyn N.V.
 35 winkel
 35 - 35a W.A. Peterse winkelier, behanger, stoffeerder, matrassenfabricage, woninginrichting, meubelen
 36 schoenwinkel
 37 J.W.E. van Haaren winkelier
 38 schoenwinkel
 36 - 38
Fa.  J. van Haaren schoenhandel, kousenreparatie-inrichtingen
 
58 Wed. C.M. Willemsen geb. Baars caféhoudster café Cambrinus
 59 café Cambrinus
 60 T. Beumkes verkoper
 61 W. Koers militair
 62
"Johnny" kledingmagazijn confectiemagazijn werkkleding
 63 H. Kroes arbeider - glazenwasserij en schoonmaakbedrijf De Econoom
 64 "Johnny" herenkleding en/of herenmodes
 
65 W.A.M. Bergmans  kruidenierswaren Het Kaasboertje
 65 W.A.H. Bergmans loodsknecht v Gend & Loos

 66
Wed. K.T. Wolters v.d. Weij geb. Garnier (zonder) slagerij "De Molen"
 67 S. Peters bloemen en planten
 68 Wed. S. Peters geb. van Raay (zonder)

 68
T.A.B. Magendans woninginrichting, meubelen
 69 - 70 B. Lindsen's Vak- en Bedrijfskleding
confectiemagazijn, herenkleding en/of herenmodes
 71
Het Witte Huis galanteriën, souvenirs, speelgoederen, huish. artikelen
 71 Mej. W. Jorritsma
schoonheidsinstituut
 72 opslagplaats
 73 H. Kuil
filiaalhouder groenten, fruit en aardappelen
     J.J. van der Sman filiaalchef

 74 G.J. Heinhuis kruidenierswaren
 75
galanteriën, souvenirs, speelgoederen, huish. artikelen J.A. Heinhuis
 76 L. Verschuur metaalbewerker
 77 kolenpakhuis
 78 W. Teunissen grondwerker
 79 G. Oostdam koopman
 80 "De Bokser"
galanteriën, souvenirs, speelgoederen, huish. artikelen
 81 H.G.M. Saat  fabrieksarbeider
 82 Korenmolen "de Kroon"
J. Oostendorp graan- en meelhandelaar, maalderij
 83
leesbibliotheek "Klarendal" K.G.Th. Janssen  bibliotheekhouder
 84
 85 werkplaats
 86 pakhuis
 87 Th.J. Walraven fabrikant
 88 "
de Kievit" lakfabriek, behangselpapier, glas- en verfwaren, riet- en borstelwerk
 89 G. van Uffelen (zonder)
 90
W. van Limbeek  reiziger (agenturen en commissiehandel)
 91 J.D. Willemsen loodgieter
 91
Fa J.W. Willemsen en Zn. loodgieters, gas- en waterfitters, elektrische artikelen
 91 meubelmakerij J. Coopmans
 
92 G.J. Tiecken (zonder)
 93 J. Bouwman verwarmingsmonteur
 94 A.J. Hommerson kelner
 95 K.H. Lamers machinezetter
 96
D.W. Grevel en/of P.H. Grevel melkslijter zuivelhandel
 97 M. Hessing (zonder)
 98 D.J. Ansink  bakker
 99 Prot. Chr. kleuterschoolHoofd Mej J. Groot
100 K. Hofman verzekeringsagent
101 Ned. Herv. Gem. Kapel
102 P.J. Rietbergen inkasseerder
103 Kantoor Gem. Spaarbank
104 H.M. de Kievit koopman
105 H.A.M. de Bruijn slager
106 P. Westhoven loodgieter

106 H. de Kievit
groenten, fruit en aardappelen
106a winkel
106b winkel
107 hoort bij 109
108 J.A. Peijer badmeester
109
M. van den Dool  electricien elektro-installateur, elektrische artikelen, radio- en/of televisie-artikelen, sanitaire artikelen
110 J. van Essen (zonder)
111 H. Rijnten rijwielhandelaar
112 J.S. Jammers stoffeerder
113 T.J. de Kok (zonder)
114 G.M. van Uffelen electrotechnisch installateur
115 E.J. Pieters chauffeur
116 F. Bezemer bedrijfsmeester
116a
G.M. van Uffelen elektro-installateur, elektrische artikelen, wasmachines
116b Mej. D.M.A. Meyers
117 H. Gerritsen slager
       W. Warbroek verwarmingsmonteur
118 H.J. Adriaensen gemeentarbeider
119 F.H. Peters textielarbeider
120 P.J. Help (zonder)
121 W. Bronkhorst metselaar
125 Wed. A. Kramer
elektrische artikelen
125
A. Kramer galanteriën, souvenirs, speelgoederen, manufacturen, tricotage, lingerie, wol, babykleding, huish. goederen, badkleding, radio- en/of   televisie-artikelen, wasmachines
127 kruidenierswaren P. de Gruyter
128 confectiemagazijn A. van Snippenburg
128
W. Leissner manufacturen (tricotage, lingerie, wol, babykleding, huish. goederen, badkleding)
129 W. Leissner koopman
130 leesbibliotheek "Ontspanning"
130a H.Verwoert fabrieksarbeider
130b winkel radioart. enz
131
J. Wigerink administrateur
131 Th. Wigerink & Co elektrische artikelen, haarden en kachels, radio- en/of televisie-artikelen, wasmachines, elektro-installateur
132 J.Harmsen betonwerker
133
De Kaaswaag J.F. Berensen kaashandelaar  zuivel (melk, boter, kaas, eieren)
134
B.J. Turk broodbakkerij
134a
A.A. Vrielink slagerij
        J.Kamphof (zonder)
134b
135 A. Hagen arbeider
      G.Hagen metselaar
136 Wed. A.W.J. v. der Pol geb. Janssen (zonder)
136
Chocolaterie "Populair" banket, chocolade en suikerwerken
137
J. Zijlstra N.V. kruidenierswaren
138a R.B. Kroes stukadoor
       G.J.J. Boshoven chauffeur
138b J.W. van Limbeek stukadoor
138c J.M. Enneking kunsthandelaar
138d A. Timmermans wever
139 mil. magazijn
140 H.E. Beeldsnijder sergeant Jagers
141 mil. magazijn
143 M. Zijlstra militair
144 G.M.J. Hulscher chauffeur
145 J. Eelen sergeant hospitaalbediende
146 R. Vermaes korperaal 1ste klas
147 - 148 H.A. Straatman winkelbediende

147 - 148 C. Weidema & Zn IJzerwaren, galanteriën, souvenirs, speelgoederen, huish. artikelen, haarden en kachels,  smederij
149 K. Kleijne  (zonder)
150 magazijn
151 kapper F.J. Meijling
152 W. Isarin (zonder)
153 kantoorboekhandel
leesbibliotheek F.H. Herder
154 G. van Zoest los arbeider
155 G. Huts kelner
156 G. Monhemius bouwvakarbeider
157 winkel
158 W. Bruggeman arbeider
159 A.H. Meeuwissen kruidenier
160
161 A. Bijzeit transportarbeider
162
kruidenierswinkel A.H. Meeuwissen
163 - 164 P.N. Bosch huisschilder Klarendalse Glas- en verfhandel
165 K. Bikker bakker
166
167
168
broodbakkerij J. van Mook
169 wed. J.H. Schmidt
170 winkel
171 J.A. Boerboom besteller PTT
171a  behoort bij 173
172 J.A.M. Wilms  winkelier
"Excelsior" ajour- en plisseerinrichting, kousenreparatie, stomen en verven, stoppage
173 brandstoffenhandel H.L. Barten J. G. Barten
174 Wed. G. van Egdom
175 brandstoffenpakhuis
176 G.J. Engelhard dakbedekker
177
zuivelhandel (melk, boter, kaas, eieren) T.C. van Haeren
178 melkzaak
T.C. van Haeren
180
kruidenierswinkel J.G. van der Haas
182
manufacturenwinkel  (tricotage, lingerie, wol, babykleding, huish. goederen, badkleding) De Lama
183
M.A. van 't Hoff  drogisterij De Vijzel
      H.P. van 't Hoff
185 schoenmakerij J.D. Brink
185 - 186 H. Nathans  chauffeur
187 T. Meeuwsen machinist
188
G.H. van Stalborch groenten, fruit en aardappelen
189 in gebruik bij 188
190 F.J. Malgo (zonder)
      R.H.W. Wille adj.-commies DB
191 C.J.A, Wemmers metselaar
193
café Klein Royal
194 Menno van Coehoornkazerne
195 N.S. Bronkhorst magazijnmeester
196 J.A.T. Adams timmerman
197 A.T.C. Gerbrands ambtenaar PTT
198 M. van Hoften arbeider
199 J.A. van de Kamp arbeider
200 P.J. Berkhout schoenmaker
201 J.W. Schoot chauffeur 
markt- en/of straathandel (textiel)
202 H.H. Peters fabrieksarbeider
203 H.J. van den Berg timmerman
204 J.F.Th. Weigel  (zonder)
205 C. Coemans besteller PTT
206 Wed. P.P. Jas geb. Vos  (zonder)
207 Th.A.A. Abbenhuis chauffeur
208 F.J. van Dulkenraad kantoorbediende
209 H.J. Harmelink boormeester
210 W.L. Corbeek (zonder)
211 A. Stokking kantoorbediende
212 G. van Schaar gemeentewerkman
213 Wed. J.M. Bruininkweerd geb. van Es (zonder)
214 W. Veenhuizen timmerman
215 Wed. B. van den Berg
216 H. van Krieken opperman
217 H.W. van den Brinck  arbeider PTT
218 J. Leenders betonijzervlechter
219 J. van der Teems autospuiter
220 G.W. Rodink zonder
221 J. Kerkhoff fabrieksarbeider
222 W.G.J. Bezemer vertegenwoordiger
223 J. Lammers bankwerker
255 P.J. van Eck fabrieksarbeider
256 J. Hogeweg  stoker
257 Wed. R. de Bruin geb. Westerholt (zonder)
258 J. Jansen  (zonder)
259 Wed. W.J. Bezemer geb. van de Brand (zonder)
      H.H. Beumer bandwever elastiekfabriek
260
J.M. Bussink koopman groenten, fruit en aardappelen
261 J. Jansen
(zonder)
262 J.W. Schoonderbeek gemeentewerkman
263 M. Jonkers arbeider GR
263a schuur
264 C. van de Wall arbeider
265 H.J. van Kerkhof metselaar
266 B.A. Wiggers loodsknecht
267 W.J.T. Spee landbouwer
268 T.A. van de Kolk gemeentearbeider
269 J.W. van Brink timmerman
270 G.T.W.F. Rissewijck hulpbesteller PTT
271 H.J.G. van Meeteren
(zonder)
272 H.J. Storteboom houhandelaar
      Wed. H. Storteboom
273 Wed. M. Hogeweg
      Mevr. B.J. van Til
274 G. Hogeweg tuinman
275
W. A. Verburgt  poelier wild en gevogelte (groothandel)
276 A. Verburgt
poelier
277 P.G. v.d. Linden
(zonder)
      J.T. van Lienden korporaal 1e klas
278 C. van Meeteren oppasser
279
Wed. S.N. Bronkhorst
279a
slagerij C. Bronkhorst
280 - 281 Mej. M. Wullings winkelierster
282 N.D. Kip groentenhandelaar
283 H. Degen arbeider AKU
284 Wed. J.W. Teunissen
      S.P. van den Bosch stations ass NS
285 Th.W. Arnold los arbeider
      R.A. van Loon fabrieksarbeider
286 T. Hollander arbeider
287 D. van de Kaa opperman
288 R. van Baaren congierge
289 L. Teunissen (zonder)
      Mevr. W.H. Teunissen
290 G. Engelhard (zonder)
291 J.G.A.H.P.R. Beumkes opperman GA
292 W. Th. van den Tooren dakdekker
293 K. Fonk siervissenkweker
294 H.H. Hollander (zonder)
298
H. H. Gudden melkslijter (melk, boter, kaas, eieren)
298a Mevr. M. Arendsen opzichteres
299
Sikko Kapenga kruidenier
299
Wed. W. de Vos-Walraven kruidenierswaren, tabak, sigaren, sigaretten
300 Wed. J.A. Boerboom geb. Gudden (zonder)
301 H. Arendsen archiefbediende
302 Wed. M.M. Lubbers geb Wansink (zonder)
303 A.A. Steffens radiomonteur
304 W.G.M. Broens vertegenwoordiger
kruidenierswaren
305 C. Netto machinesmeerder AKU
306
J.M. van Zadelhoff  winkelier galanteriën, souvenirs, speelgoederen, huish. artikelen
307
A.W.J. Jansen  koopman manufacturen (tricotage, lingerie, wol, babykleding, huish. goederen, badkleding)
308 H.H. Danen betonwerker
309 T. Heinhuis fabrieksarbeider
310 B. van der Linden arbeider NHM
311 J.A. Westerhoff kantinebediende
312 P.L. Piek  chauffeur
313 G. Looijen fabrieksarbeider
314 J. Hammink
315 J. Bolleman tuinman
316 A. de Ridderbetonwerker
317 J.H.T. Sanders rijksambtenaar
318 L. Bugter perser
319 H. Westland zonder
320 A.H. van Hattum kantoorbediende
321 Mevr. E.W. van Ingen
327 J.J. Matser stoker-machinist
328 J.A. Nijman timmerman
329 A. Vos fabrieksarbeider
      R. Vos  (zonder)
330
C.J. van Capelle radiotechnicus
331 G. van Schaar  besteller PTT
332 G. Teunissen (zonder)
      H.
G. Teunissen bakker
333 Th.J. Kleintjes autolakspuiter
334 W.T. Kleintjes fabrieksarbeider
335 G.W. Koldenhof automonteur
336 J.T. Saenen bode
337 A. de Vries arbeider
338 Wed. J.P. Huisman
339 B.H. Jansen fabrieksarbeider
340 J. Hengeveld loodgieter
341 J.Matser machinebankwerker
      A.F. v.d. Brink
342 G.J. de Geest (zonder)
      H. Derksen fabrieksarbeider
343 A.Ph.J. Jansen arbeider
      P. Peeters  metselaar
344 C.J. Jansen arbeider NS
      D. Enklaar chauffeur
      Mevr. J. v.d. Brink
345
kruidenierswarenwinkel
346
H. Reede kruidenier
347 J. Matser glaszetter
348 J.B. te Boekhorst timmerman
      Mevr. H.A. Hartemink
349 B.R. Godeé gemmeentearbeider
350 H.P. Hendriks
351 C.L. Michels (zonder)
      A.C.H. Aalbers stukadoor
352 N. Koolmoes fabrieksarbeider
353 Mevr. C.J.H. Vos
353 W.J.A. Scholten
kappers leesbibliotheek
354 H.H.A. Peters portier AKU
355 D. ter Horst  arbeider NS
      riet- en borstelwerk " 't Licht"
356 F.J.T. Bongers timmerman
357 Wed. E.H. Ledderhof geb. Klomp (zonder)
358 H.J. Janssen chauffeur
359 Wed P. IJzelendoorn
360 G. Degen stukadoor
361
A.J. Sarneel winkelier tabak, sigaren sigaretten
362 Wed. E.W. van Rennes kleermaker
363 cafetaria's Dyori
      Mevr. H. Welle
365  Th .H. Harmsen  fabrieksarbeider
       J.W. Janssen timmerman
366
wijnhandel slijterij "Elja" Leo Jansen
367
schoenhandel Wed. F. van der Sluijs
368 Wed. A.J. van den Broek
369 - 370
slagerij H.R.A. Sanders
             Wed. H.R.A. Sanders geb. Arntz (zonder)
             Mevr. J.A.A. Striek

371 W. Heeren vertegenwoordiger
N.V. C. Jamin
371a J.A.H. Noordman winkelier IJzerwaren
372
J.W. Doorenbos kapper
373 J.G. Nederdael kok
373a W. Willemsen stukadoor
374 mevr. L. Overbeek
      mevr. B. Briënne
  kapper
374 boven J.A.H. Monhemius timmerman
375 Jamin winkel
376 IJssalon  J.A. Gerritsen- Massop
377 J.H. Maassen van den Brink bode GW
378
H.J. ten Broeke schoenmakerij
379 behoort bij 378
380
P.W.H. Olders schoenmakerij
381 in gebruik bij 380
382 W.Th.J. van Haeren zuivelarbeider
383 C.J. de Geest fabrieksarbeider
384
slagerij J.M. van der Putten
384 - 385 B.A. Krijgsman gemeentearbeider
386 Wed. E. Meijboom
387 H. van Roekel granietbewerker
388 H.F.Chr. van Leuven (zonder)
389 E.J. Minnen (zonder)
390 M.J. Jonkers winkelier
vishandel W. Leydekkers
391 - 392 café W.F.M. Simmers Jr.
393
B. Snelders tabak, sigaren sigaretten
394
J. Th. W. Kniest Jr. winkelier  kruidenierswaren
397
- 398 café G.F.J. Weijman
399 winkel
399a winkel
400
K. Lulofs filiaalchef kruidenierswaren Edah N.V
401
M.B.A. Kievit broodbakkerij
402 J.J. van Rijsewijk plamtsoenarbeider
403
N.V. "Bata" schoenhandel kousenreparatie
404 H.J. van Steenbergen kruidenier
405 P.A. van Leuven slagerij
406 F. Bruggeman verkoper
407
G. Wijers zuivel (melk, boter, kaas, eieren)
408
G. Wijers
409 Leissner's Bazar galanteriën, souvenirs, speelgoederen, huish. artikelen
410
T. Span schoenmakerij
411 P. Verdouw banketbakker
412
J.Th. van Bergen groentehandelaar groenten, fruit en aardappelen
413
414
G.J.J. Mali kapper
415
G. Scholten fruithandelaar groenten, fruit en aardappelen, vishandel
417 L. Peeters consumptieijsbereider
417 IJs "De grote schep" 
cafetaria
418 G. Wijers  melkbezorger winkel 
419 dranken (fabricage-groothandel) Bottling Cie Seven Up
419
Th. J. Hendriksen vertegenwoordiger zuivel (melk, boter, kaas, eieren) Mike
420
421
A.J.J. van Wijk bloemen en planten (detailhandel)
421
W. Wouters kapper
422 G. Hartemink badknecht
423 Mej. H.W.A. Groenendaal
423
"De Valk" wasserij, stomen en verven
424 G.D. Bronkhorst  groenten, fruit en aardappelen (zonder)
425 G.M. Rossen korperaal 1e klas
426 J.E. Walraven winkelier
paardenslagerij Vlees-Centrale "B"
426a
C.A. Laurant slagerij, vleeswaren
427 automatiek
cafetaria "Klarendal"
428 tabak, sigaren sigaretten "Record"
429 W.H.J. Wouters kapper
430 Gelderse Spaarbank
431 H. Sleiffer congierge
432
J.F. Peters bakker
433
F.J.M. Peters broodbakkerij
434 werkplaats rijwielfabriek"De Komeet"
435
B. Kramer
436 "De Komeet" elektrische artikelen haarden en kachels, wasmachines
436 - 437 Mevr. A.W. Kramer
              B. Kramer
438 Openbare kleuterschool De Korenbloem
438 bejaardensociëteit
438a
A.W. van Dinter tabak, sigaren sigaretten
439
H.A.M. de Bruin paardenslagerij
439 A. de Longte stoffeerder

439a A.T.H. Bugter arbeider AKU
440 Wed. J.T. Bodt geb. Cornelissen
440a  Mevr. H.J. Schoonakker
441
A.P.A. Sanders broodbakkerij
442 J. de Jong (zonder)
443
H.J. van Barneveld schoenmakerijen
444 F.J. Arents bankwerker
445 De Beddenspecialist
Lafleur matrassenfabricage, woninginrichting, meubelen
446 N. Charmant gymnastiekleider
447
H.G. Holleman broodbakkerij
448 H.J. ten Broeke kleermakerij
449 - 450 H.J. P. Kooper monteur
450
Gebr. Ernste paardenslagerij
451 E.S.C.M. Ernste slager
452 Wed. T.Hoksbergen geb. van der AA (zonder)
453 - 460 afgebroken
460
J.L. Henzen elektrische artikelen, galanteriën, souvenirs, speelgoederen, huish. artikelen, haarden en kachels, kinderwagens
461 vervallen
470 vervallen
471 Mej. C.J. van der Aa (zonder)
472
Wed. W.G. P. Kreijtz tabak, sigaren sigaretten
473 Mej. J.W. Scholten
474 B.A.H. Rijnders stationskelner
      Mevr. B. Maalderink
475 winkel
476 winkel
477 W. Jacobsen fabrieksarbeider
478
J. Scharrenberg winkelmuziekinstrumenten
479
J. Scharrenberg muziekhandelaar
480 J. Th. van Stijn (zonder)
      Wed. L.E. van Stijn geb.  Kersten
480a
J. Th. van Stijn en Zn groenten, fruit en aardappelen winkel
480b J.R. Oostdam koopman galanteriën, souvenirs, speelgoederen, huish. artikelen
481
H. Brandsma banket, chocolade en suikerwerken
482
G.A.M. Helsen broodbakkerij
483 H.Helsen bakker
484 in gebruik bij 482
485 L. Ruiter grondwerker
486
G. P. Staal kapper
487
T.A.B. Magendans tweedehandsgoederen, woninginrichting, meubelen
488 't Sunneke manufacturen (tricotage, lingerie, wol, babykleding, huish. goederen, badkleding)
489
A. Mijnhart  leerhandelaar tabak, sigaren sigaretten
490 Wed. G.H. Knieper
491 M.B. Jonkers vulkaniseur
492 Wed. A.A. Willemsen geb. Schmitz (zonder)
493 R. Blokland timmerman
494 J.D. Huts  (zonder)
495 C.W. v.d. Wart fabrieksarbeider
496 J.C. Jansen steenhouwer
497 F.A. Frenk  congierge
498 H.G. Rijsemus (zonder)
499 H.J.M. van Brakel fabrieksarbeider
500 - 501 D. Leeuwis metselaar
514
W.A. Schuijt stencilinrichting
515 G.J. Leissner (zonder)
516
J.H. Paulissen tabak, sigaren sigaretten
517 Corso-theater café-restaurants Tiroler Stube
520 J. Jansen (zonder)
      J. Vermeulen wagenverhuurder
521 rechts E.Teering fabrieksarbeider
521 links   Wed. D.W. Campagne
522 rechts A. Schreijenberg arbeider
522 links   G.J. Lubbers betonvlechter
522a rechts
522a links J.Harlé  grondwerker
523
A.P.N. Bierman 't Arnhems Wonder rijwielen (detailhandel en reparatie)
524 Mevr. D.M. Derksen
525
Gebr. E. &. J. Janssen groenten, fruit en aardappelen
526 A.M.A.F. van Mierlo verwarmingsmonteur
527 Th. Jansen (opperman)
527a E. Campo Bagatin IJssalon Dolomite
528 M.Moses
"De Katoenbaal" manufacturen (tricotage, lingerie, wol, babykleding, huish. goederen, badkleding)
530
J.H. Verhaaf  (zonder) stoppage-inrichting "De Nederlandse"
531 W. v. Kleef musicus
532
confectiemagazijn B. Lindsen
533 B. van der Pluijm zuivelarbeider
534
J.G. Wammes galanteriën, souvenirs, speelgoederen, huish. artikelen
535
Lido banket, chocolade en suikerwerken
536
Fr. Bosman drogisterij